Kdo jsme

 • Veselá škola ve Vídni je vzdělávací instituce, která byla založena na základě „Ujednání“ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je oprávněna vydávat „OSVĚDČENÍ“ o ukončení příslušného postupného ročníku základní školy. Tento doklad opravňuje žáka k nástupu do základní školy v Česku bez rozdílových zkoušek.
 • Obsahem výuky je zejména český jazyk a české reálie pro děti, které vyrůstají v cizojazyčném prostředí jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají ve svých zahraničních školách.
 • Vzděláváme podle Rámcového vzdělávacího plánu „České školy bez hranic“ (viz http://www.csbh.cz/) s vlastním doplněním.
 • Jelikož upřednostňujeme individuální přístup, probíhá výuka vždy na základě domluvy s rodiči.
 • V rámci Veselé školy byla otevřena logopedická poradna. Logopedickou poradnu vede paní Ivana Brožová, která má mnoholeté zkušenosti při nápravě řeči.
 • Kromě české školy nabízíme ranní baby club, českou mateřskou školku, českou družinu a doučování. Také kroužek angličtiny a výtvarný kroužek.

 • Naše prostory


  Sídlíme na Barichgasse 21/4 ve třetím vídeňském okrsku v přízemí městského domu.

  1. POTKÁVACÍ PROSTOR S HERNOU

  VESELÁ ŠKOLA STAVÍ DO POPŘEDÍ PROSTOR:

  • kde děti sbírají sociální zkušenosti
  • kde děti hledají kontakty a uspokojují své komunikační potřeby
  • kde posilují své sociální zážitky a prožitky s druhými
  • kde posilují své vnímání přání a emocí druhých

  2. PROSTOR PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ A K PŘEMÝŠLNENÍ, DOPLNĚNÝ KNIHOVNOU

  VESELÁ ŠKOLA KLADE DŮRAZ NA PROSTOR:

  • pro klidnou práci žáků, ale i pedagogů
  • pro prohlubování a zdokonalování jazykových znalostí
  • pro plnění školních povinností, dohánění zameškané látky a psaní domácích úkolů
  • pro odborné pedagogické PC programy, které korespondují se školními osnovami
  • pro individuální práci se žáky, ale i pro skupinovou a projektovou činnost
  • pro podporování radosti z učení a čtení a rozšiřování literární kompetence našich mladých čtenářů
  • pro kvalitní a různorodou četbu

  3. ODPOČINKOVÝ PROSTOR

  VESELÁ ŠKOLA DBÁ NA:

  • možnost odpočinku a stáhnutí se do ústraní, a to zejména ve dnech s dlouhou školní docházkou

  4. STRAVOVACÍ PROSTOR

  VESELÁ ŠKOLA ZAJIŠŤUJE SVOJI NABÍDKOU:

  • jídelní koutek, který je nedílnou součástí naší rodinné atmosféry
  • individuální stravu, která navazuje na rodinné, zdravotní i věkové požadavky našich žáků a jejich rodičů
  • důsledné dodržování pitného režimu
  • ale i vštěpování kultury stravování

  5. POHYBOVÝ PROSTOR

  VESELÁ ŠKOLA VÍ:

  • že neexistuje pro dítě nic lepšího než pohyb na čerstvém vzduchu a ve volném prostoru

  6. HYGIENICKÝ PROSTOR

  VESELÁ ŠKOLA DOPLŇUJE:

  • své sanitární zařízení o sprchový kout a vlastní prádelnu


  Školní řád


  Mountain View Mountain View Mountain View