Kolektiv

Náš pedagogický kolektiv

    • Řediteka Veselé školy: Ivana Brožová
    • Vyučující němčiny: Alexandra Schmidt
    • Asistentka pedagoga: Martina Víchová (FF UK)
    • Stáž: Markéta Krkošková (PdF MU)