Kolektiv


  • Ředitelka Veselé školy: Ivana Brožová

  • Vyučující němčiny: Alexandra Smid

  • Stáž: Martina Víchová (FF UK)