Ceník

Ranní klub..................................1,00 € za 1 den

Česká školka..............................40,00 € za 1 měsíc..................1x týdně

Slovenská školka.........................40,00 € za 1 měsíc..................1x týdně

Odpolední družina.......................60,00 € za 1 měsíc..................zahrnuje psaní úkolů a odpolední činnost

Česká ZŠ...................................60,00 € za 1 měsíc..................výuka podle RVP ČJ

Slovenská ZŠ..............................60,00 € za 1 měsíc..................výuka podl’a RVP SJ

Příměstský tábor.........................30,00 € za 1 týden...................bez oběda


Jazykové kurzy...........................16,00 € za 1 hodinu


Intenzivní péče a doučování...........12,50 € za 1 hodinu.................bez jídla


Dopolední svačina.........................0,50 €

Odpolední svačina.........................1,00 €

Oběd........................................2,50 € za 1 den.....................školka

Oběd........................................5,00 € za 1 den......................1. a 2. stupeň ZŠ


Pouze svačina............................ 1,00 € za 1 den.......................bez oběda


Narozeninové oslavy..................120,00 € na 2 hodiny...................s animací a občerstvením

                                                             60,00 € na 2 hodiny......................bez animace, jen pronájem prostor a dort