Akce

Veselá škola se tento školní rok zapojila do dvou českých projektů

 

               

 

Naši žáci si vyberou z několika knižních titulů, které spadají do Zlatého fondu dětské literatury. Po přečtení knihy a zdárném vyplnění testu o jejím obsahu, získají děti na svůj uživatelský účet 50 Kč.

Poté si sami vyberou z množství charitativních projektů, které nabízí projekt Čtení pomáhá, a darují tak svůj čas strávený nad knihou těm, kteří to potřebují!

Více informací a seznam titulů k nahlédnutí u paní ředitelky Ivany Brožové.

Více informací o projektech na www.ctenipomaha.cz a www.celeceskoctedetem.cz .