Akce

Zápis


Veselá škola se tento školní rok zapojila do dvou českých projektů

 

               

 

Naši žáci si vyberou z několika knižních titulů, které spadají do Zlatého fondu dětské literatury. Po přečtení knihy a zdárném vyplnění testu o jejím obsahu, získají děti na svůj uživatelský účet 50 Kč.

Poté si sami vyberou z množství charitativních projektů, které nabízí projekt Čtení pomáhá, a darují tak svůj čas strávený nad knihou těm, kteří to potřebují!

Více informací a seznam titulů k nahlédnutí u paní ředitelky Ivany Brožové.

Více informací o projektech na www.ctenipomaha.cz a www.celeceskoctedetem.cz .

 


Soutěž Za časů české královny Marie Terezie

Na podzim roku 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výtvarnou soutěž "Za časů české královny Marie Terezie" k příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie pro děti a mládež ve věku 6 až 19 let. 

Kdo jiný, než česká Veselá škola ve Vídni by se takové soutěže měl účastnit?

Minulou sobotu tak vezla ředitelka Veselé školy Ivana Brožová výtvor našich dětí do Prahy:

 

Děti nejprve dotvořily dle své fantazie Marii Terezii šaty a poté s naší pomocí vytvořily její pokojíček-šatnu. Celá instalace získala název "Vycházkové modely Marie Terezie".

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na výsledek! Slavnostní vyhlášení bude probíhat v květnu 2017 a výherci dostanou věcné ceny. Jejich práce budou zároveň k vidění od května do září 2017 v rámci výstavy "Hurá do školy s Marií Terezií" v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.  

Ředitelka Veselé školy přebrala ocenění dětské práce.

Těšíme se na další účast ve výtvarné soutěži.